13. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

18 – 29 04
20000018

MENU

SOUHRA (CZ)

29-04

KC Modra

Kreatívna “bojovka”, v ktorej sa stretnú rodiny s rodinami

Koncept, tvorba, interpretácia: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, Jan Bárta

Hudobná spolupráca, tvorba, interpretácia: Václav Kalivoda, David Hlaváč

Produkcia: Uta Gildhuis

Producent: Ostružina z.s. v spolupráci s Tanec Praha a Nu Dance Fest

 

SouHra je rodinná hra a inscenácia v jednom postavená na aktívnej spoluúčasti divákov a na priamej interakcii s nimi. Divákmi / účastníkmi môžu byť rodičia aj deti. Každý účastník je spoluzodpovedný za priebeh a stáva sa svedkom dôsledkov vlastných rozhodnutí. Je to dôležitý moment – jedným z cieľov projektu je, aby si diváci uvedomili, že práve oni spolu s tvorcami a spolu s ostatnými vytvárajú spoločný zážitok. SouHra skúma komunikáciu detí s rodičmi, históriu rodín a spoluprácu vo verejnom, spoločne zdieľanom priestore.

Podľa terapeutov dnes v mnohých rodinách výrazne viazne komunikácie. Členovia rodiny upierajú svoje zraky každý do vlastnej obrazovky a hoci fyzicky trávia čas spoločne, akoby boli každý v inom svete. Spoločenské hry rodinu prinútia k vzájomnej interakcii a zároveň u hráčov akéhokoľvek veku rozvíjajú rôzne schopnosti a zručnosti, ako je napríklad emočná inteligencia či kreativita.

Súčasťou SouHry je vytvorenie polaroidovej fotografie, ktorú si každá rodina odnesie so sebou domov. Touto fotodokumentáciou vzniká história “bojovky” ako inscenácie z každého miesta uvedenia.

Pre koho je SouHra určená? SouHra je určená celej rodine, ktorá hrá v rodinnom tíme. Minimálny počet osôb v tíme sú 3. Na veku členov nezáleží. Dôležité je, aby niekto z tímu vedel čítať a písať.

Foto: KioX 2017, Lucia Račková, Vojtěch Brtnický

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DIZAJN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA