13. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

18 – 29 04
20000018

MENU

100-ROČNÁ OS (SK/CZ)

20-04

21:15

A4

Vernisáž interaktívnej inštalácie

Námet: Petra Fornayová

Kurátor: Monika Čertezni

Výtvarník a technická realizácia: Stanislav Krajči

Konzultant: Josef Bartoš

100-ročná os predstavuje časové momenty, ktoré boli relevantné pre vývoj (súčasného) tanca v priestore Slovenska a Česka v období rokov 1918 – 2018. Diváci môžu svojimi zásahmi dotvárať takto vznikajúcu os. Objektívna a subjektívna línia sa začínajú prelínať a vrstviť.

Naša pamäť vytvára pravidlá. Banálne impulzy môžu byť rovnocenné s veľkolepými dejinnými udalosťami: láska k tancu, ľahkosť nápadu, ktorý skrsol pri pohári vína a stal sa začiatkom novej éry, reakcia na politicko-spoločenský impulz, súkromná peripetia, stretnutia a strety, pôžitok z pohybu. Identifikácia vlastných spomienok zanecháva našu stopu v histórii.

 

O autoroch:

Petra Fornayová je choreografka, tanečnica, herečka. Vytvorila viaceré autorské divadelno-tanečné predstavenia, viaceré z nich boli uvedené na významných festivaloch (Divadelná Nitra, Jamais Vu! Paríž, Tanec Praha, MediaWave Györ, ConfiDance Siena, Ars Cameralis Katowice a i.).

Josef Bartoš je absolvent pražského konzervatória Duncan Centre a pražskej AMU. V rámci doktorandského štúdia sa venuje psychologickým aspektom tanečného umenia. Zúčastnil sa stáže na José Limón Institute v New Yorku a festivalov napr. v Holandsku, Maďarsku, Nemecku a Japonsku. Pôsobí v súbore Lenka Vágnerová & Company, ako interpret spolupracuje s českými aj zahraničnými choreografmi.

Foto: Petra Fornayová

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DIZAJN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA