12. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

22 – 29 04
20000017

MENU

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNI, FOTOGRAFIE JE MOŽNÉ UVEREJNIŤ LEN V SÚVISLOSTI S OZNAMAMI,
KRITIKAMI A SPRÁVAMI O FESTIVALE NDF 2016 S UVEDENÍM MENA FOTOGRAFA.

19

Nadar Rosano / IL_Off-Line / Foto: z archívu festivalu Aura'24, www.dancefestival.it

18

Petra Fornayová / SK / Foto: Ján Chmelík

17

Renan Martins / ME-SA / BOD.Y / BR, CZ, SK _ LET ME DIE IN MY FOOTST / Foto: Vojtěch Brtnický

1616

Dana Caspersen a MichaelDouglas Kollektiv / DE, USA _ THE EXCHANGE / Foto: © MichaelDouglas Kollektiv

15

Petra Fornayová / SK _ OPERNBALL / Foto: Juliana Johanidesová

14

Eva Klimáčková / Laurent Goldring / SK, FR _ OUVRIR LE TEMPS (the perception of) / Foto: Laurent Goldring

13

Mirjam Sögner / DE, AT _ LARA / Foto: © Tanja Busking

12121212

Public in Private / Jasna L. Vinovrski / HR, DE _ STAYING ALIV / Foto: Ginelle Chagnon

11

Csaba Molnár a kol. / SK, CZ _ POTMEHÚD / Foto: Vojtěch Brtnický

10

Mr. GAGA_film Tomera Heymanna o živote a diele Ohada Naharina / IL / Foto: Heymann Brothers Films

99

Nadar Rosano & Prague Pride / IL, CZ _ DOGTOWN / Foto: Vojtěch Brtnický

88

Petra Tejnorová a kol. / CZ, SK _ YOU ARE HER / Foto: Michal Hančovský

77

Silvia Gribaudi / IT _ WHAT AGE ARE YOU ACTING? / Foto: Donata Kukyte

6

Anna Sedlačková, Helena Nicolao, Alexandra Sommerfeld / SK, CH, AT _ STORIES OF BE-COMING _ Pátranie po prvom pohybe / Foto: Archív Anka Sedláčková

55

Milan Adamčiak/ SK_ DIAMONDANCE_HOMMAGE À 2M / Foto: Veronica Manga, Linda Prusová

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DIZAJN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

FRANTIŠEK MALÍK
PR
PR@NUDANCEFEST.SK

MARTIN KOKAVEC
PETER DOLOG
TECHNICKÁ ASISTENCIA

ADRIANA BOBOWSKA,
BARBARA LAMOOT,
LUCIA ŠIMKOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

STUDIO PINCHOF_
VIZUÁL A GRAFICKÝ DESIGN
MARTINA@PINCHOF.SK

MIESTA