14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

Countertechnique®

08-11

15:00

Péter Cseri

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Class a workshop

Péter Cseri / HU

COUNTERTECHNIQUE® – class a workshop

rezervácie: ast@sucasnytanec.sk

Countertechnique® rozvíja telo a myseľ spôsobom, aby mohla reagovať na náročné požiadavky na tanečníkov 21.storočia. Ide o pohybový system, ktorý pomáha tanečníkovi rozmýšľať o tancujúcom tele a byť zameraný na process iinkorporácie myšlienky do akcie.

Vrámci jasnej štruktúry cvičení hodina Countertechnique® pripraví telo na skúšku a predstavenie, umožňujúc tanečníkom pohybovať sa s väčšou kvalitou, plynulejšie, viac vnímať priestor. Tanečníci sa stanú silnejšími a viac ohybnými. Účastníci hodiny a workshopu sú vedení k tomu, aby aktívne objavovali spojenia a riešenia – a tiež k tomu, aby menej hodnotili vlastný výkon. Budeme sa snažiť pracovať zdravým spôsobom vzhľadom na telo aj myseľ.

Countertechnique® je vynikajúcim spôsobom pre rozvoj tanečníkov, rovnako pre vlastné skúmanie možností.

Countertechnique® bola vytvorená holandskou choreografkou , tanečnicou a pedagogičkou Anouk van Dijk, v súčasnosti umeleckou riaditeľkou austrálskej skupiny Chunky Move.

Viac na www.countertechnique.com.

Class Countertechnique®

Ide o technickú hodinu súčasného tanca – strečing, koordinácia, posilnenie tela. Budeme sa naozaj potiť, využívať a pracovať s energiou, budeme sa skutočne hýbať:).

Hodina sa začína opakujcom sa súborom cvičení, umožňujúcim detailne skúmať princípy Countertechnique. Druhá časť hodiny pozostáva z meniacich sa komponentov, smerujúca k pútavým pohybovým variáciám. Na konci sa zameriame na techniku skokov.

Výsledkom hodiny Countertechniqu je zníženie vynaloženej energie, väčšia schopnosť riskovať, používať rýchlosť v meniacich sa smeroch.

Péter Cseri

sa narodil v Budapešti a vyrastal vedľa pokojného jazera Balaton, v kraji výnimočných hudobných tradícií Kodályho a Bartóka. Po absolvovaní Školy umení v Pécsi pokračoval v štúdiu na Codarts, Rotterdam. Odvtedy pôsobí ako nezávislý tanečník – najmä v Holandsku a Nemeck a ako certifikovaný pedagóg Countertechnique. Podieľal sa na v nespočetných inscenáciách Anouk van Dijk DC, Club Guy and Roni, Hans Hof Ensamble, Bodies Anonymous a mnohých iných.

Pôsobí aj ako hosťujúci pedaagóg o.i. na Codarts Rotterdam, ArtEZ Arnhem, Landestheater Linz, Budapest Contemporary Dance Academy, Tanzquartier Viedeň.

Účinkoval v mnohých projektoch, od improvizačných večerov v Bimhuis Amsterdam po tanečno-divadelné predstavenie Trust medzinárodne uznávanej holandskej choreografky Anouk van Dijk a nemeckého dramatika Falka Richtera, ktoré je doteraz na šesť rokov dlhej ceste okolo sveta.

Péter už viac ako dva roky žije a pracuje na Slovensku, je jadrom spoločnosti fyzického divadla Trio Olga a spoluzakladateľ site-specific festivalu Divné veci.

“Baví ma byť tanečníkom nielen preto, že rád premýšľam o spôsobe, ako používať svoje telo a myseľ ako jednotný nástroj, ale aj kvôli mnohým fascinujúcim ľuďom, s ktorými sa môžem deliť o svoju vášeň. Učenie sa stalo pre moje umelecké pôsobenie veľmi dôležitým – verbalizácia, ktorá je pri vysvetľovaní potrebná, posúva do nových dimenzií nielen študentov, ale aj mňa samotného.”

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA