14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

AUDIENCE DEVELOPMENT NA VLASTNEJ KOŽI

Sobota - 07.11.2015 - 18:00

Marie Kinsky / CZ, FR, Mara Serina / IT

AUDIENCE DEVELOPMENT NA VLASTNEJ KOŽI
alebo
Hádaj, kto príde na večeru

prezentácia / diskusia

Marie Kinsky a Mara Serina budú hovoriť o vlastných skúsenostiach budovania publika a prezentovať ich na príkladoch úspešných projektov:
Centrum choreografického rozvoja SE.S.TA v Žďári nad Sázavou je unikátnym projektom nielen umeleckých rezidenčných pobytov, ale aj miestom pre stále obľúbenejší a vyhľadávanejší festival súčasného tanca Korespondance.
Cieľom Talianskej platformy pre perfoming arts je okrem prezentácie nových umeleckých produkcií aj otvorenie otázky zosieťovania a existencie malých festivalov a malých produkcií v rámci európskeho priestoru.

Marie Kinsky je choreografka, tanečnica, pedagogička, venuje sa produkcii. Absolvovala Konzervatórium v Boulogne Billancourt, licenciu v odbore pedagogika tanca a histórie obdržala na Univerzite Sorbonne Paris IV. Patrí medzi kľúčové postavy rozvoja súčasného tanca v Čechách. V roku 1999 zakladá združenie CFSST, ktoré sa v roku 2001 mení na SE.S.TA – Setkávání současného tance, V roku 2013 založila SE.S.TA dcérske združenie Centrum choreografického rozvoja SE.S.TA, které pokračuje v realizáciách na poli súčasného tanca, umenia a vzdelávania v Čechách. V roku 2013 zahajuje v Žďári nad Sázavou program umeleckých rezidencií a presúva sem medzinárodný festival KoresponDance, v roku 2015 tu otvára Múzeum novej generácie. Okrem mnohých iných aktivít, SE.S.TA bola už dvakrát iniciátorom a koordinátorom európskych projektov: www.danselaba3.com a www.korespondance-europe.eu.

Mara Serina absolvovala klasické štúdiá na Katolíckej univerzite v Miláne, kde neskôr pôsobila ako asistentka v odbore dramaturgia a história divadla. Od roku 2008 vyučuje komunikáciu na viacerých magisterských programoch, napr. na Scuola di Alta Formazione, Regione Emilia Romagna. V roku 1995 sa stala členkou Národnej asociácie novinárov. V roku 1999 založila PR agentúru Iagostudio, ktorá pracovala pre významných klinetov, ako napr. Piccolo Teatro di Milano, Región Lombardia, atď. Agentúra Iagostudio organizovala mnoho umeleckých podujatí, o.i. divadelný a tanečný festival APRITISCENA, literárny festival SQUILIBRI. Mara Serina je umeleckou konzultantkou Nadácie Teatro Piemonte Europa. Je dramaturgičkou a organizátorkou Talianskej platformy pre performing arts, spolupracuje s Coorpi (Coordinamento Danza Piemonte) na distribúcii a propagácii talianskej verzie medzinárodnej súťaže 1 Minute Dance.

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA