14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

DEVOID

19-11

20:00

A4

Michal Záhora / CZ

A4—Priestor súčasnej kultúry—YMCA—KARPATSKÁ 2

NANOHACH & Michal Záhora _ CZ

DEVOID

nachádzajúci sa v stave straty

Na začiatku boli skutoční ľudia – účastníci workshopu a ich listy blízkym, ktoré znamenali zásadný moment v ich živote alebo listy, ktoré akoby nosili celý život v sebe, ale doteraz ich nenapísali. Jednotlivé hlasy pisateľov sa prepájajú, prelínajú, vrstvia. Polyfónia autentických spovedí, spracovaných metódou verbatim do jednoliateho textu, vyzýva tanečníka k dialógu. DEVOID je predstavenie pre jedného aktéra, ktorý sa v limitovanom priestore jednej miestnosti konfrontuje so spomienkami , výčitkami, túžbami a snami „svojho“ života – hoci sa môže zdať, že sa jedná o životný príbeh jednej osoby na javisku, sú to osudy a príbehy mnohých zúčastnených.

Michal Záhora bol nominovaný na české Výročné ceny Opery Plus 2016: najlepší tanečný výkon a najlepšia choreografia.

Námet, choreografia, tanec: Michal Záhora
Umelecká spolupráca: Tereza Krčálová
Hudba: Carlo Natoli
Hudobný a zvukový strih: Philippe Leforestrier
Hlas: Honza Malík, Howie Lotker
Svetelný dizajn: Robert Štěpánek
Produkcia: Honza Malík & NANOHACH z.s.
Projektový dobrovoľník: Adéla Kaderová
Medzinárodný manažér: Lenka Flory
Koproducent: Tanec Praha/PONEC-divadlo pro tanec
Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Konzervatórium Duncan centre, Balada SITE
Premiéra: 19.7. 2015, Kilowatt Festival, Sansepolcro / IT

www.nanohach.cz, www.bespectactive.eu

Predstavenie vzniklo za podpory a v rámci projektu Be SpectACTive!

– CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro (It), Bakelit Multi Art Center Budapest (Hu), B-51 Ljubljana (Sl), Domino Zagreb (Hr), LIFT London (Uk), Tanec Praha (Cz), Teatrul National Radu Stanca Sibiu (Ro), York Theatre Royal (Uk) – spolufinancováného programom Kreatívna Európa EÚ.

Zvlášte poďakovanie patrí všetkým účastníkom tvorivej rezidencie a dielne v Sibiu a v Sansepolcro.

Poďakovanie: Hana Součková, Francesco Montagner, Duta Dan Mircea, Vicentiu Rahau, Costin Chesnoiu, Michele Rossi Flenghi, Nicola Mancini, Luca del Pia, Luca Ricci, Lenka Flory, Prokop Souček, David Mencl, Adéla Kaderová, Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud, Jitka Hradilková, Ponec-divadlo pro tanec/Tanec Praha z.s., Zuzana Sýkorová, Mirek Klimeš a Duncan Centre Conservatoire, Vojtěch Brtnický, Jana Baladová, Petra Kubíčková, Michaela Raisová, Lukáš Houdek, Petr Krpal, Jirka Jiráček.

Ohlasy kritiky:

100%!

L.Kocourková, Opera Plus, 18.9.2015

„… V práci s tempom a distribúciou informácií v neustále sa meniacej fikcii sa  DEVOID dostáva na úroveň tých najlepších dramaturgických experimentov a v mnohom ich prekonáva. V inscenácii nejde len o prelínanie rozprávania a hereckej akcie, ale aj o preklenutie vrstiev s rôznou emociálnou intenzitou.“ M.Macháček, Taneční Zóna, október 2015

„…DEVOID určite prekvapí, ale pozitívne. Je ľudský, zrozumiteľný a diváka zasiahne.“ D.Machová, tanecniaktuality.cz, 13.10.2015

Michal Záhora absolvoval Konzervatórium Duncan centre, neskôr získal angažmá v nórskom národnom súbore Carte Blanche (diela Amandy Miller, Ohada Naharina, Iny Christel Johannessen), v súbore Roberta Zappaly v Taliansku a v Scottish Dance Theatre, kde sa systematicky venoval pedagogickej praxi a viedol semináre na školách. V rokoch 2009-13 bol riaditeľom Konzervatória Duncan centre. Michal sa kontinuáleě venuje choreografickej tvorbe. Počas jedenástich rokov vytvoril sedem autorských diel (Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, ad.). V tomto roku pripravuje autorské predstavenie Pulsar.

Členom NANOHACH je od roku 2005. V spolupráci s touto skupinou vytvoril autorské projekty Synchronicity, .konstrukt.um., Resonance, Orbis pictus, ktoré boli úspešne prezentované nielen v Čechách, ale aj v zahraničí. Michal bol nominovaný na Cenu SAZKY za objav v tanci v roku 2006 (Synchronicity) a 2008 (Resonance). Za tanečný výkon v predstavení Diptych bol Michal nominovaný na Cenu Thalie 2015.

Združenie NANOHACH založilo pred viac ako 10 rokmi niekoľko absolventov Konzervatória Duncan centre. Cieľom združenia platným dodnes bolo vytvoriť platformu pre realizáciu tanečno-divadelných projektov na vysokej profesionálnej úrovni a tvorivým spôsobom úzko spolupracovať so zahraničnými choreografmi a umeleckými subjektami. Aktuálne sa tvorba súboru zameriava na realizáciu pôvodných českých diel. Posledným počinom je výnimočný projekt Dialógy (umelecko-vzdelávacia spolupráca s plzeňským a karlovarským regiónom). Tanečníci v predstaveniach súboru a vytvorené diela získali mnoho nominácií na umelecké ocenenia (napr. Osobnosť roku 2014 pro Honzu Malíka). Viac ako dvadsať inscenácií NANOHACH púta pozornosť kritickej aj diváckej obce v Čechách aj v zahraničí (okrem susedných štátov tiež Anglicko, Argentína, Chorvátsko, Egypt, Francúzsko, Írsko, Izrael, Nórsko, Pakistan, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, USA).

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA