14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

ERGONOMICA (tanec a architektúra)

20-11

10:00

Elisabetta Consonni / IT
ERGONOMICA (tanec a architektúra)
workshop

OFF program
KC Dunaj

20.11. nedeľa
10,00 – 12,00 a 14,00 – 17,00
KC Dunaj
workshop
Elisabetta Consonni / IT

ERGONOMICA (tanec a architektúra)

Workshop bude priestorom pre spoločnú tvorbu a diskusie o spôsoboch, akými môžu tanec a architektúra spolu komunikovať. Bude kombinovať niektoré praktiky materializovaných vzťahov so stavbami a ich priestorom, ako aj prieskum bodymetrie aplikovanej na rôznych miestach so stručným prehľadom teoretického prístupu k architektúre, ako napríklad fenomenologického prístupu Juhani Pallasmaa a teóriami participácie Giancarla the Carlo.
Na základe výskumu možnej spoločnej pôdy tanca a architektúry sa Elisabetta zaoberá tancom z hľadiska jeho materializovaného vedomia priestoru, silného hmatového pocitu vnímania objektov (stavieb) a ľudského prostredia. Architektúra ju zaujíma zažívaním priestoru z fenomenologického hľadiska a z hľadiska participatívnych procesov.

Elisabetta Consonni choreografuje všetko – ľudské bytosti, hnuteľné či nehnuteľné objekty, spínače, nákup nákupné vozíky a emócie. Štúdium tanca absolvovala na The Place – London Contemporary Dance School, štúdium mediálnej komunikácie ukončila prácou na tému sociálnej konštrukcie tela v tanci, neskôr v Holandsku a Poľsku prehlbovala svoj individuálny výskum na tému Somatic Movement and performing art. Jej práce Maquillage (2007), Fotoritocco (2011) a Plutone (2016) existujú v priestore medzi tancom a rôznymi druhmi jazykov. Od roku 2013 je vedúcou osobnosťou výskumného projektu Ergonomica, ktorý je zároveň európskou sieťou skúmajúcou vzťahy medzi tancom a architektúrou ako stratégiou pre aktiváciu účasti na regenerácii miest. V rámci projektu realizovala rôzne typy site-specific performancií a teoretických prezentácii: Chceme sa stať architektúrou (Poľsko, 2014), Ísť s prúdom (Poľsko, 2014), choreografovanú konštrukciu parku Pompenpurg (Rotterdam, Biennale di Architettura, 2014), Il secondo Paradosso di Zenone (Miláno, 2016), Abbastanza spazio per la più tenera delle attenzioni (Biennale Danza, 2016), Spazio ergonomico (teoretické sympózium v rámci Biennale Danza, 2016).

Workshop sa uskutočňuje s podporou a v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave.

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA