14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

NOVÉ TVÁRE SÚČASNÉHO TANCA (SK/CZ)

23-04

20:00

Štúdio 12

KÚPIŤ LÍSTOK

Predstavenie sa z technických príčin presúva z A4 – priestor súčasnej kultúry do Štúdia 12. Začiatok sa posúva z pôvodných 20:15 na 20:00. Za komplikácie sa ospravedlňujeme!

 

Večer patriaci najmladšej generácii tanečníkov a choreografov zo Slovenska a Česka, o ktorých podľa Nu Dance Festu ešte budeme počuť.

Choreografická súťaž Cena Jarmily Jeřábkové prebieha v Prahe od roku 1999 a od roku 2007 je súčasťou Festivalu Novej Európy. Súťaž je otvorená mladým tvorcom do 35 rokov z krajín, ktoré na prelome storočia vstúpili do Európskej únie alebo sa o ich vstupe rokuje. Podstatným rysom súťaže je prezentácia choreografického diela na hudbu súčasného českého hudobného skladateľa. Popri tom však umelci prezentujú aj svoju „voľnú“ tvorbu. Na Slovensku sa po prvý raz predstavia dve z ocenených autoriek z posledného ročníka, Tina Breiová a Johana Pocková z Prahy.

Monika Částková a Helena Ratajová sú predstaviteľky poslednej generácie, ktorá vzišla z jediného konzervatória pre súčasnú tanečnú tvorbu v Česku, Duncan Centre (zal.1992). Všetky choreografky sú silnými nádejami českého tanca a v budúcnosti určite získajú ohlas aj za hranicami Českej republiky.

Gala Art Moves je súťaž pre mladých choreografov (a vo väčšine prípadov tiež interpretov), ktorej pilotný ročník sa uskutočnil v Bratislave v decembri 2017. Vladislav Šoltýs, autor myšlienky a riaditeľ súťaže, ju zorganizoval s jasným zámerom – pomôcť zviditeľniť tanečné umenie a podporiť mladých tvorcov. Presne s rovnakým zámerom bude Nu Dance Fest – počnúc týmto ročníkom – každoročne prezentovať tri diela z finálovej desiatky súťaže Gala Art Moves podľa výberu dramaturgov NDF. Prezentácia na festivale sa tak stane jedným z ocenení pre súťažiacich finalistov, bude možnosťou skonfrontovať svoj umelecký názor s umelcami, ktorí sú na scéne dlhšie, predstaviť sa inému typu publika. Počas 13. ročníka uvedú svoje krátke sóla Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík a Lukáš Zahy. Dúfame, že budú predznamenaním úspešnej kariéry týchto mladých tvorcov.

 

PROGRAM:

 

VRAŽDA – MALÁ KOMIKSOVÁ HISTORIE

Sólo: Jana Pocková (CZ)
Hudba: Aleš Březina: Fucking Weather Suite Buttoners, The Lie, Up and Down


FCB - FÉN CUKOR BAGANDŽE

Sólo: Silvia Sviteková (SK)


AKO NIKDY PREDTÝM

Sólo: Lukáš Zahy (SK)


PRE TEBA

Choreografia a interpretácia: Lukáš Bobalik (SK)

Voiceover: Judita Hansman

Text: Lukáš Bobalik, Vasko Popa


SHALAKHO

Sólo: Tina Afiyan Breiova (CZ)

Hudba: Franz Bdoyan


POKOJ Č.F44,81

Tvorivý tím: Monika Částková, Helena Ratajová (CZ)

Hudba: mix (Jakub Rataj)

Svetelný dizajn: Štěpán Hejzlar

 

Foto: archív Moniky Částkovej a Heleny Ratajovej

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA