14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

Okrúhly stôl: EXPORT EXPERT

12-04

11:00

A4

Moderuje: Bohdan Smieška

 

Okrúhly stôl na tému exportu slovenského súčasného tanca a jeho existencie

v medzinárodnom kontexte za účasti zástupcov ministerstva zahraničných vec, ministerstva kultúry, Divadelného ústavu, DÚ, Creative Europe Desk Slovakia, PlaST, Asociácia Bratislava v pohybe, Asociácie súčasného tanca.

 

BOHDAN SMIEŠKA pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje analýzam, konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj mimovládnych organizácií, vedeniu procesov rozvoja komunít a rozvoju občianskej spoločnosti. Zameriava sa na prípravu medzinárodných odborných konferencií, seminárov, fokusových skupín a verejných diskusií v oblasti kultúry, umenia či sociálneho začleňovania. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute (USA), zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda a konzultant a projektový manažér v PDCS. Je spoluzakladateľomobčianskej iniciatívy Local Act, v ktorej sa aktuálne angažuje najmä prostredníctvom organizovania série verejných diskusií na tému spravovania mesta s názvom Mesto ako politikum. Založil a angažuje sa v otvorenej platforme Kultúrna Bratislava, ktorá prepája aktérky a aktérov na kultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy. Pravidelne spolupracuje s mnohými organizáciami z neziskového sektora (A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava, Tabačka Kulturfabrik, Košice, Stanica Žilina Záriečie, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Inštitút pre verejné otázky, OZ Vagus, Človek v ohrození a pod.) a inštitúciami verejnej správy (Ministerstvo kultúry SR, Creative Europe Desk, Slovakia, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úřad vlády ČR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a pod.) v oblasti kultúry, umenia, sociálnej inklúzie rôznych znevýhodnených skupín a tvorby participatívnych verejných politík.

Foto: Barbora Dolinajová, archív BS

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA