14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

Petra Tejnorová a kol. / CZ, SK _ YOU ARE HERE

24-04

20:00

A4

A4 – priestor súčasnej kultúry

Petra Tejnorová a kol. / CZ, SK _ YOU ARE HERE

Réžia: Petra Tejnorová

Tanec a performance: Jaro Viňarský, Tereza Ondrová, Nathan Jardin

Scénografia: Adriana Černá

Zvukový dizajn: Dominik Žižka

Svetelný dizajn: Tomáš Morávek

Produkcia: Michal Somoš

Vytvorené v spolupráci s teoretičkou Alicou Koubovou, dramaturgičkou Martou Ljubkovou a grafickým dizajnérom Jaromírom Skácelom.

 

 

YOU ARE HERE je fyzický sprievodca prítomnosťou, ľudskými vzťahmi a inými dobrodružstvami,  ponúka prekvapivé vykoľajenie „pre prítomnosť“,  ktoré mení uhly pohľadu a citlivosti pre svet okolo nás. Divák môže s tanečníkmi zažiť rozkoš vlastného tvorenia, nadchnúť sa pre dobrodružstvo a opustiť zažité predsudky nielen o tanci.

 

Je vôbec možné zažiť niečo ako číry okamžik prítomnosti? Alebo sme neustále vlečení našou minulosťou, predsudkami, nahromadenou skúsenosťou a plánmi? Je možné medzi hektickou produkciou významov skutočnosti a rezignáciou na schopnosť vnímať, zažiť čas iného druhu, kedy sa možno len jednoducho dívame na tanec?  A myslíš si, že vidíš to, čo ja?

„You Are Here  je predstavenie, ktoré ovláda čas aj priestor a s veľkou odvahou  búra hranice medzi divákom a účinkujúcim. Nie je to obyčajné predstavenie, je to stav mysle i neopakovateľný zážitok, ktorý je dobré objaviť a naplno ho prežiť .

Marta Falvey Sovová, tanecniaktuality.cz

 

„Samotný názov You Are Here vyjadruje v troch slovách štartovaciu pozíciu divákov, ktorí sa za účelom jeho uskutočnenia stretnú v priestore koncipovanom takmer ako obradné miesto. Sú tu  a spolu. Z kruhového usporiadania päťdesiatich miest cítiť duch pradávnej pospolitosti kmeňa, usadeného za noci okolo ohňa. I samotní tanečníci sú nenápadne rozmiestnení  medzi divákmi, a než ich pozvú na spoločnú cestu za dobrodružstvom, ešte sa mnohokrát do uzavretého kruhu vrátia, aby umocnili dojem jednoty.“

Lucie Kocourková,  operaplus.cz

 

Petra Tejnorová (narodená v roku 1984) obhájila dizartáciu CROSSOVER Mezi vrstvami vlastní inscenační praxe, na hranici forem, žánrů a nejenom těch (ved. prof. Mgr. Miloslav Klíma) v odbore Alternatívne a bábkové divadlo a jeho teórie vo februári 2016. Magisterské štúdium réžie ukončila na KALD DAMU v roku 2009 inscenáciou  najkrvavejšej Shakespearovej tragédie Titus Andronicus. Tá vzbudila záujem u kritiky i divákov. Už počas štúdia sa jej inscenácie predstavili  na festivaloch v zahraničí i v Čechách. V roku 2008 bola nominovaná na Cenu Alfréda Radoka v kategórii Talent a v roku 2009 získala Cenu Josefa Hlávky. V súčasnosti vytvára vlastné autorské divadelné projekty i hosťujúce réžie. Skúma rozličné možnosti vzťahu medzi hercom a divákom, hľadá novú rolu pre divadlo v súčasnom svete, experimentuje s fyzickým a dokumentárnym divadlom, s divadelnými konvenciami i s využitím nových médií. Je autorkou veľmi rozdielnych inscenácií. V posledných projektoch (NEVINA, NICK) sa zamerala na žáner live cinema - spojenie divadla a filmu; na Novej scéne ND Praha vytvorila detektívny seriál Láska a informácie; spoločne  s orchestrom BERG inscenáciu timINg. Z ďalších projektov: medzinárodná dokumentárna inscenácia EDGE;  divadelná reality show LIFEshow; hra o svete adolescentov TEĎ 55 31 13 já v plzenskej Alfe; MODROVOUS/SUOVORDOM v Dejvickom divadle, v pražskom divadle Alfréd ve dvoře predstavila neobvyklú textovú koláž s názvom I AS ON ME DE A či analýzu mechanizmov násilia a manipulácie My Funny Games v divadle DISK. Je režisérkou krátkeho filmu KNIHA O PLÁNU. Pedagogicky pôsobí na KALD DAMU ako interný pedagóg.

Jaro Viňarský sa narodil v roku 1978. Študoval choreografiu baletu na VŠMU a choreografiu na HAMU v Prahe. Od roku 1998 spolupracoval ako tanečník a performer a tiež ako  choreograf s mnohými umelcami zo Slovenska a zahraničia, okrem iného tiež  s Grotowského inštitútom. Vedie tanečné workshopy, najmä pre neprofesionálnych tanečníkov. Získal niekoľko ocenení, vrátane druhého miesta Ceny Jarmily Jeřábkové v rokoch 2001 a 2003 za Sorton a Nikdy nezaliaty čaj. V roku 2006 získal divácku cenu na Českej tanečnej platforme a Cenu Sazky za objav v tanci, obe za The Last Step Before. V roku 2013 sa stal držiteľom prestížneho ocenenia Bessie Award (The New York Dance and Performance Awards) za interpretáciu v inscenácii Bastard (súčasť trilógie Painted Bird) choreografa slovenského pôvodu pôsobiaceho v USA Pavla Zuštiaka.  V roku 2011 založil o.z. SKOK! zamerané na rozvoj súčasného tanca a fyzického divadla na Slovensku. Vo svojich dvoch posledných inscenáciách pracuje s témou identity a ľudského tela. V duete XIRA z roku 2013 si kladie otázku „či pozornosť môže byť vizualizovaná ako spektrum od vnútorného alebo súkromného vedomia k vonkajšiemu, priestorovo expanzívnemu vedomiu, kde sú možnosti pre formovanie vzťahov s inými“.  Od roku 2003 spolupracuje s významnou choreografkou Karine Ponties / Dame De Pic z Belgicka. Jeho práca bola prezentovaná na mnohých festivaloch na Slovensku, v ČR, Chorvátsku, Rusku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku a v USA.

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA