14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

OBJEKTY VÝSKUMU

09-11

A4

OBJEKTY VÝSKUMU
Petra Fornayová - SK
 
A4—Priestor súčasnej kultúry—YMCA—KARPATSKÁ 2

Petra Fornayová_OBJEKTY VÝSKUMU / SK

Koncept: Petra Fornayová, Peter Šulej

Réžia, choreografia: Petra Fornayová

Účinkujú: Soňa Ferienčíková, Jana Tereková

Video: Adam Hanuljak

Pôvodná hudba: Lucia Chuťková

Vizuálny dizajn: Ján Ptačin/JaOnMi CreatureS

Voiceover: Ľubo Bukový

Použité skladby: The Who / Pictures of Lily, My Generation, Substitute

Technika, zvuk: Martin Kokavec

Produkcia: AST

Premiéra: 8.2.2014, A4

Vznik predstavenia podporili: MK SR, FTVŠ UK a A4.

Konceptuálne predstavenie pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov. Je vystavané v štruktúre A-B-A. Diváci uvidia rovnaký duet dvakrát, medzitým však sadu zdanlivo nesúvisiacich informácií. Vzniká tak iný príbeh?

_ _ _

Predstavenie Objekty výskumu je štruktúrované do troch častí A–B–A.

Pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov pod vplyvom rôznych typov informácií.

Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela,

racionálneho verzus emotívneho vnímania.

V predstavení sa tak objektmi výskumu stávajú interpretky aj publikum.

Publikum má možnosť ten istý abstraktný tanečný duet vidieť dvakrát. Duet je vystavaný na základe vybraných základných kombinácii pohybu dvoch bodov (interpretiek) v priestore.

Medzi prvým a druhým vzhliadnutím totožného duetu je divák vystavený množstvu dát o oboch interpretkách. Dáta sú účelovo podávané rôznou formou – vizuálne, zvukom, čítaným a písaným textom – v rýchlom slede, používajúc tak princíp reklamy a masového nadužívania úsečných dát médiami.

Môžu zdanlivo nesúvisiace informácie ovplyvniť diváka v pohľade na tanečné dielo?

Je divák schopný v procese akceptácie / neakceptácie oddeliť tanečné dielo od zdanlivo nesúvisiacich informácií?

Je divák schopný vnímať / odfiltrovať / selektovať tieto informácie?

Vzniká iný príbeh?

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA