14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

VITRÍNA

Utorok - 04.11.2014 - 17:30

Monika Haasová, Péter Cseri / SK, HU_99% VIDITEĽNOSŤ

OFF program

Balassiho inštitút, Palisády 54

Monika Haasová, Péter Cseri _99% VIDITEĽNOSŤ/ SK, HU

Balassiho inštitút

Koncept, intepretácia: Monika Haasová, Péter Cseri

Som muž ak mnohých tvári

Som muž ak mnohých miest

Som muž  jednej zeny

Som človek

A patrím zemi

Projekt Vitrína

kurátor Peter Šulej

minimalistický site specific projekt_4 performance v 4 výkladoch 4 zahraničných kultúrnych inštitútov počas 4 dní

17.00_5. a 7.11._Soňa Feriečíková / Bod.y / SK_ LA FENÊTRE OUVERTE_Francúzsky inštitút, Sedlárska 7

17.30_4., 5., 6., 7. 11._Monika Haasová, Péter Cseri / SK, HU_99% VIDITEĽNOSŤ_Balassiho inštitút, Palisády 54

18.00_4., 6., 7. 11._Renáta Ptačin / SK_UNIKÁTY_Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7

18.30_4. a 6. 11._ Monika Caunerová / SK _ŚWIETLIK-STREŠNÉ OKNO_ Poľský inštitút, nám SNP 27

Projekt Vitrína rozširuje divadelný priestor o „periférne zariadenia“ a „roztancúva“ ulice Starého mesta. V spolupráci so štyrmi kultúrnymi inštitútmi – Bulharským, Francúzskym, Maďarským a Poľským – s majiteľmi nielen unikátnych architektonických stavieb, ale hlavne krásnych presklených plôch, rozsiahlych okien, jednoducho vitrín, sme pripravili pôdu pre site specific projekt. Následné sme oslovili vopred vytipovaných choreografov, performerov, tanečníkov a ponúkli im príslušnú vitrínu s jednoduchým zadaním: využiť genius loci daného miesta, jeho architektonické dispozície, ponoriť sa do (privátnej) histórie budovy, ulice alebo jednoducho len „otvoriť okno“ do kultúrneho sveta toho-ktorého hostiteľského národa. Každý tvorca sa s úlohou vysporiadal svojsky. Uvidíte výsledky priam antropologického výskumu bulharského výtvarného umenia Renáty Ptačin, žonglovanie s poľskými popkultúrnymi vzorcami Moniky Caunerovej alebo sa môžete nechať zaplavovať silou francúzskej kultúry z pohľadu Soni Ferienčíkovej, či pozorovať napĺňanie pamäte Balassiho inštitútu dvojicou Monika Haasová-Péter Cseri.

Peknú a zaujímavú turistiku po kultúrnych inštitútoch praje Peter Šulej.

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA