14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

BAKKHEIA

08-11

20:00

A4

bod.y SK/CZ/ES

A4—Priestor súčasnej kultúry—YMCA—KARPATSKÁ 2

BOD.Y

BAKKHEIA – dancing on the edge

Vytvorené Petrom Šavelom

Spolutvorcovia: Soňa Ferienčíková, Gyula Cserepes, Tereza Ondrová
Interpreti: Víctor Pérez Armero, Soňa Ferienčíková, Peter Šavel
Light desidng: Ints Plavnieks
Music: J.S.Bach & The Knife & Henry Purcell
Video: Richard Chomo & Peter Kotrha & Algis Kaveckis
Premiere: July 24, 2014, Kiosk festival, Stanica Žilina – Záriečie / SK

Priestor pre totálne bytie

Bakkheia je tanečná performance pohybujúca sa na tenkej hranici medzi tým, čo vnímame ako šialenstvo (chorobu, bláznovstvo, autizmus) a ako genialitu (slobodu, detinskosť, animalitu, úprimnosť a neobmedzenosť). Traja tanečníci poskytujú svoje telá nekončiacim transformáciám, neutíchajúcemu cykleniu, morfujúcej ceste v osamotení. Približujú sa, dotýkajú sa, pokúšajú sa komunikovať, no vždy narážajú na nesúlad kontextov, v ktorých sa ich telá ocitajú. Ako v dnešnej dobe komunikujeme? Hovoríme o rovnakých veciach? Počúvame len aby sme odpovedali, alebo aby sme naozaj porozumeli? Neustále opakujeme vlastné názory, každý sám za seba, každý na vlastnom “smart zariadení”, spolu a pri tom sami. Absolútne osamotenie? Dokáže sa vôbec ešte naše “animálne ja” pretlačiť cez hrubú vrstvu sociálnych noriem?

BAKKHEIA – odvodené od Bacchus; rímsky ekvivalent starogréckeho boha Dionýza, uctievaného zväčša jednotlivcami stojacimi na kraji spoločnosti v rituáloch nazívaných Dionýzske mystérie.Účastníkmi týchto rituálov boli hlavne ženy a muži nemajúci rovnakú možnosť na vyjadrenie svojej úplnej osobnosti kvôli nerovnoprávnemu postaveniu v starovekom gréckom štáte. Tieto exstatické oslavy boli snahou o rituálne dosiahnutie slobody takej, ako ju prežíval samotný boh Dionýzus – detinskej a neobmedzenej hranicami sociálnych noriem. Boli priestorom pre túto menšinu na vyjadrenie úplnej osobnosti. Boli protipólom pre jednotlivca obmedzeného svojim sociálnym postavením.

 

BAKKHEIA - trailer from Sonja Feriencikova on Vimeo.

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA