14. ročník festivalu
Súčasného tanca
a pohybového divadla

10. - 15. 4. 2019

MENU

Barcode DJ’s

19-11

21:30

A4

Jakub Pišek, Beata Kolbašovská / SK

A4—Priestor súčasnej kultúry—YMCA—KARPATSKÁ 2

Jakub Pišek, Beata Kolbašovská _ Barcode DJ’s / SK_koncert

Barcode Djs je skupina experimentátorov hrajúcich na čiarové kódy, ktoré sa dajú nájsť na obaloch produktov v regáloch obchodov či medzi odpadkami v kontajneroch. Po svetovom turné, na ktorom navštívili Chicago, Bilbao a Amorbach, prichádzajú späť na Slovensko vytvoriť surreálne asociácie medzi zvukom pokladní a jednotlivými produktami, prinášajúc enviromentálny kontext na pozadí chaotických noisových mračien, podložených tvrdými beatmi.
http://kubriel.servus.at/index.php?s=barcodedjs

Jakub Pišek je absolventom nových médií v Košiciach, pod vedením nemeckej umelkyne prof. Anny Tretter. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci, flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite,
i hudbe.
http://kubriel.servus.at/index.php?s=done

Beáta Kolbašovská absolvovala štúdiá nových medií pod vedením nemeckej umelkyne prof. Anna Tretter v Košiciach, zúčastnila sa stáže na Ecole des Beaux Arts v Bordeaux vo Francúzsku. Je umelkyňa s backgroundom vo fotografii a výskume percepcie, pracuje s využitím ironických a humorných situácií. Podie+ala sa na rôznych interaktívnych inštaláciách kalibrovaných pre špeciálny priestor a atmosféru určitej udalosti s citlivým sociálnym podtextom. Pracuje s videoartom, interaktívnymi a video inštaláciami, VJingom, preformance artom. Pominuteľné okamihy používa ore komunikáciu medzi umelcom a divákom. Je jednou z vedúcich skupiny Nano VJ, ktorá pracuje s experimentálnym videom, 3D mappingom, projekciami v reálnom čase, tiež spolupracuje s rôznymi nezávislými divadlami a umelcami.
http://cargocollective.com/betakaroten

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,
PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

VERONIA ČILLAGOVÁ
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA

ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO
TANCA

ANENSKÁ ULICA 1
811 05 BRATISLAVA
MOBIL: +421 944 161 835
E-MAIL: AST@SUCASNYTANEC.SK

FESTIVA—
LOVÝ TÍM

PETRA FORNAYOVÁ
KONCEPT, DRAMATURGIA
AST@SUCASNYTANEC.SK

HONZA MALÍK
DRAMATURGIA
HONZA@PRAGUEPULSAR.CZ

SLAVOMÍR ŠMÁLIK
TECHNICKÁ RÉŽIA
SLAVOMIRSMALIK@GMAIL.COM

MARTINA KOTLÁRIKOVÁ
PRODUKCIA
PROD@NUDANCEFEST.SK

EVA VOZÁROVÁ,

PR
EVA.VOZAROVA@GMAIL.COM

GÁBOR JÉNEI
KÓDOVANIE WEBU
GABOR.JENEI@GMAIL.COM

JAKUB KŇAŽKO
ASISTENCIA PRODUKCIE

MIRIAM GAVULOVÁ
VIZUÁL A GRAFICKÉ SPRACOVANIE

MIESTA